Advokátní kancelář Štauderová & Fojtová byla založena 1. 1. 2014 jako sdružení advokátů Mgr. Evy Štauderové a Mgr. Ing. Hany Fojtové dle § 14 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii. Naše kancelář má sídlo ve Zlíně a svou pobočku v Uherském Hradišti. Spolupracujeme s daňovým poradcem, který je aktivně přítomen významnějším a složitějším jednáním, v nichž je třeba profesionální daňové a finanční poradenství.